Subvencions 2022 – 2023 – Atorgades a l’Ajuntament d’Esponellà per part de DIPSALUT

L’Organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT), ha concedit a l’Ajuntament d’Esponellà, les subvencions següents:

  • Pm07. Subvencions en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments, per import de 3.089,69 euros

  • Pt10. Suport econòmic a les actuacions per la lluita i control de plagues urbanes pels exercicis 2022 i 2023, per import de 10.434,17 euros

  • Subvenció per al suport econòmic inversions en equipaments de centres d’acció social (ASIA), per import de 2.278,59 euros 

  • Subvenció per inversions en el Consultori Local d’Esponellà (SACI), per import de 153,48 euros

  • Subvenció per al finançament de despeses derivades del funcionament ordinari del Consultori local d’Esponellà (SAC), per import de 4.191,52 euros

Juliol 2023