Aprovació definitiva de les Bases Reguladores per a la concessió de subvencions a les famílies dels alumnes de l’escola pública d’Esponellà per a la universalització de les activitats en l’àmbit de l’escolarització dels seus fills/filles per al curs 2023/2024 i convocatòria

El 21 de maig de 2024 es va publicar l’anunci d’aprovació definitiva de les bases de subvencions a empreses i autònoms que contractin a joves d’Esponellà durant la temporada d’estiu 2024. APROVACIÓ DEFINITIVA El 22 de maig de 2024 es va publicar l’extracte de la resolució de convocatòria d’aquesta subvenció. CONVOCATÒRIA Podeu consultar el text íntegre […]

Aprovació definitiva de les Bases Reguladores per a la concessió de subvencions a Empreses i Autònoms que Contractin a Joves d’Esponellà durant la Temporada d’Estiu 2024 i convocatòria

El 21 de maig de 2024 es va publicar l’anunci d’aprovació definitiva de les bases de subvencions a empreses i autònoms que contractin a joves d’Esponellà durant la temporada d’estiu 2024. https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2024/98/20249804317.pdf El 22 de maig de 2024 es va publicar l’extracte de la resolució de convocatòria d’aquesta subvenció. https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2024/99/20249904359.pdf  Podeu consultar el text íntegre de les […]

Programa d’actuació en habitatge

El passat 10 d’abril va tenir lloc la presentació del programa d’actuació en habitatge al municipi d’Esponellà. A banda de l’exposició de les dades de l’estudi d’habitatge buit del municipi, es van explicar diferents propostes per a afrontar la situació a Esponellà, Centenys i Vilert. Podeu recuperar la presentació del programa així com les dades […]

Exposició Pública de l’aprovació inicial de les Bases Reguladores per a la concessió de subvencions, a les Famílies dels Alumnes de l’Escola Pública d’Esponellà, per a la Universalització de les Activitats en l’Àmbit de l’Escolarització dels seus fills/filles per al curs 2023-2024

A partir del dia 12 d’abril de 2024, i fins el dia 10 de maig de 2024, s’obre el període de 20 dies d’exposició pública de les Bases Reguladores de la concessió de subvencions a les Famílies dels Alumnes de l’Escola Pública d’Esponellà, per a la Universalització de les Activitats en l’Àmbit de l’Escolarització dels […]

Subvenció en espècies de material informàtic

Subvenció en espècies de material informàtic pels ajuntaments de les comarques gironines fins a 20.000 habitants, any 2023, convocada per la Diputació de Girona i finançada pel Pla de Recuperació, Transformació i Resilència-Next Generation (Ordre TER/836/2022, reguladora de les subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les entitats locals). S’ha atorgat a l’Ajuntament […]

Subvenció de la Diputació de Girona a l’Ajuntament d’Esponellà per al manteniment de l’escola pública curs 2023/2024

Publicitat de la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona – Servei d’Educació. Pel finançament de les despeses de les ZERS i escoles municipals 2023/2024 La Diputació de Girona ha concedit una subvenció a l’Ajuntament d’Esponellà per al finançament de les ZERS i les escoles municipals a municipis de fins a 500 habitants de […]

NOTA INFORMATIVA: Suport econòmic per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d’abril

Amb el suport econòmic del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural – Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Esponellà, s’han realitzat els treballs de manteniment de les franges de protecció dels nuclis de població del municipi d’Esponellà, any 2023. Esponellà, juliol de 2023

1 2 3 7