Nota informativa. Subvencions Diputació de Girona

Es fa públic que la DIPUTACIÓ DE GIRONA ha concedit les subvencions següents per a diferents actuacions al municipi d’ESPONELLÀ any 2023:

  • Servei d’Esports Programa línia A1, per a la promoció de les activitats fisicoesportives any 2023, per import de 1.638,05 euros.
  • Servei d’Esports Programa línia A3, per a les actuacions en equipaments esportius d’Esponellà, per import de 1.250,00 euros.
  • Àrea de Medi Ambient pel manteniment de les franges perimetrals de prevenció a ESPONELLÀ, Línia 3 per import de 4.650,75 euros.
  • Àrea Cooperació Local servei d’Habitatge, per a la reforma de l’habitatge de Ca la Mestra de Vilert, per import de 8.075,00 euros.

Esponellà, setembre 2023