Publicitat de subvencions DIPUTACIÓ DE GIRONA any 2022

Es fa públic que la DIPUTACIÓ DE GIRONA ha concedit les subvencions següents per a diferents actuacions al municipi d’ESPONELLÀ any 2022:

  • Servei d’ESPORTS Programa línia A1, per a la promoció de les activitats físiques any 2022, per import de 2.112,00 €.
  • Servei d’Esports Programa línia A3, per a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals, per import de 1.406,25 €.
  • Àrea de Medi Ambient pel manteniment de les franges forestals a ESPONELLÀ, Línia 3 per import de 3.479,45 euros.
  • Àrea Cooperació Local servei d’Habitatge, per a la reforma de l’habitatge de Ca la Mestra de Vilert, per import de 15.000 euros.
  • Àrea de Cooperació Local assistència i Cooperació als Municipis, Fons Extraordinari, per a la Millora del Parc de Cal Baró per import de 21.594,68 euros.