PUBLICACIÓ SUBVENCIO DIPSALUT ANY 2022

Es fa públic que DIPSALUT, organisme autònom de la DIPUTACIÓ DE GIRONA ha concedit ajuda econòmica a l’ajuntament d’ESPONELLÀ per les despeses que es detallen a continuació:

– Ajuda pel control integrat de plagues al municipi d’ESPONELLÀ. Programa pt 10
– Ajuda per les despeses activitats per les condicions i estils de Vdia. Programa pm 07