Subvenció per a la contractació de Joves d’Esponellà, estiu 2023

Un any més l’Ajuntament d’Esponellà ha aprovat la creació d’una línia de subvencions adreçada a les empreses i autònoms que contractin a joves empadronats a Esponellà durant els mesos de juliol i agost d’aquest 2023. La subvenció consisteix en una aportació de, com a màxim, 360,00€ (en el supòsit de jornada i mes complets) per mes i treballador/a. En el cas de jornades parcials, mesos incomplerts o crèdit insuficient a la partida es procedirà al prorrateig d’aquest import.

Podeu consultar les bases a d’aquesta subvenció aquí.

Per a sol·licitar aquesta subvenció cal que ompliu els següents documents i els adjunteu a una instància genèrica abans del 30 de setembre de 2023.

1.SOL_JOVES_2023_EDITABLE

2.DECL_RESP_JOVES_2023_EDITABLE

3.FORM_DOMICI_JOVES_2023_EDITABLE

En el termini d’un mes a comptar de la liquidació de la relació laboral o abans del 30 de setembre de 2023 caldrà omplir i adjuntar a una instància genèrica el model de justificació i la documentació acreditativa de la relació laboral.

4.JUSTIF_JOVES_2023_EDITABLE