PUBLICITAT SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA

Es fa públic que DIPSALUT , organisme autònom de la Diputació de Girona ha concedit ajuda econòmica per les despeses que es detallen a continuació:

  • Ajuda per les despeses d’inversió en el consultori local d’Esponellà. Línia d’ajut anomenada, SACI
  • Ajuda pel control integrat de plagues al municipi d’Esponellà. Línia d’ajut anomenada programa Pt 10
  • Ajuda per les despeses de activitats per les condicions i Estils de Vida. Línia d’ajut anomenada programa Pm 07
  • Ajuda per les despeses de manteniment de les despeses de funcionament ordinàries del Consultori local d’Esponellà. Línia d’ajut anomenada, SAC.
  • Ajuda per les despeses d’inversió per Acció social en el centre social Edifici 1Oct.d’Esponellà. Línia d’ajut anomenada, ASIA.