CANVI D’ADMINISTRACIÓ GESTORA DELS TRIBUTS MUNICIPALS

Des de l’1 de gener de 2022 el servei de recaptació de tributs municipals està

a càrrec de XALOC Servei de la Diputació de Girona.

Aquest canvi no té cap efecte sobre els imports dels tributs, només en la gestió del seu cobrament.