Edictes BOP

Exercici: 2023 Bop: 56-0 Edicte: 2127 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 3/2023
Exercici: 2023 Bop: 56-0 Edicte: 2117 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2023 Bop: 50-0 Edicte: 1870 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Exposició pública d'un projecte d'actuació específica al Mas Rostoll
Exercici: 2023 Bop: 37-0 Edicte: 1262 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Informació pública del Pla local de joventut d'Esponellà 2022-2025
Exercici: 2023 Bop: 17-0 Edicte: 470 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2023 Bop: 5-0 Edicte: 12158 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Contractació urgent de personal per a substitució d'una baixa
Exercici: 2022 Bop: 246-0 Edicte: 11446 CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY - Aprovació de l'addenda de modificació de l'annex 1 del Conveni de delegació entre el Consell Comarcal del Pla de l'Estany i l'Ajuntament d'Esponellà en matèria de jardineria, manteniment de zones verdes i neteja de vials públics i de les franges perimetrals contra incendis forestals
Exercici: 2022 Bop: 244-0 Edicte: 11426 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Contractació urgent de personal laboral temporal
Exercici: 2022 Bop: 244-0 Edicte: 11423 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació definitiva del pressupost municipal de l'any 2023
Exercici: 2022 Bop: 223-0 Edicte: 10176 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2023