Edictes BOP

Exercici: 2024 Bop: 142-0 Edicte: 6451 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit núm. 5/2024 del pressupost
Exercici: 2024 Bop: 140-0 Edicte: 6265 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació de la memòria valorada del Projecte de restauració del Castell d'Esponellà, fase any 2024
Exercici: 2024 Bop: 123-0 Edicte: 5512 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2024
Exercici: 2024 Bop: 110-0 Edicte: 4954 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació definitiva del Reglament regulador del Servei municipal d'abastament domiciliari d'aigua potable
Exercici: 2024 Bop: 103-0 Edicte: 4548 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2024
Exercici: 2024 Bop: 103-0 Edicte: 4543 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Exposició pública del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 99-0 Edicte: 4359 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Extracte de la resolució de l'Ajuntament d'Esponella de 16 de maig de 2024, de convocatòria de subvencions per a empreses i autònoms que contractin a joves del municipi durant la temporada d'estiu 2024 (Convocatòria BDNS 761813)
Exercici: 2024 Bop: 99-0 Edicte: 4358 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Extracte de la resolució de l'Ajuntament d'Esponella de 16 de maig de 2024, de convocatòria de subvencions a les famílies dels alumnes de l'escola pública del municipi, per a la universalització de les activitats en l'àmbit de l'escolarització dels seus fills/filles, curs 2023-2024 (Convocatòria BDNS 761791)
Exercici: 2024 Bop: 98-0 Edicte: 4317 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació definitiva de les bases de subvencions a famílies i empreses
Exercici: 2024 Bop: 72-0 Edicte: 3080 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Delegació de competències de l'alcalde al tinent alcalde per a la reunió del Consell d'alcaldes del dia 10.4.2024