Edictes BOP

Exercici: 2024 Bop: 34-0 Edicte: 1173 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació de la memòria tècnica instal·lació solar fotovoltaica en autoconsum col·lectiu a l'espai 1 d'octubre
Exercici: 2024 Bop: 26-0 Edicte: 877 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Exposició pública del Pla estratègic de subvencions 2024 a 2026
Exercici: 2024 Bop: 22-0 Edicte: 680 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Exposició pública de l'aprovació inicial de revisió del mapa de capacitat acústica del municipi d'Esponellà
Exercici: 2024 Bop: 22-0 Edicte: 670 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Exposició pública de la modificació de les retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació
Exercici: 2024 Bop: 4-0 Edicte: 11273 CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY - Acceptació d'una encomana de gestió i d'aprovació de conveni amb l'Ajuntament d'Esponellà
Exercici: 2023 Bop: 243-0 Edicte: 10899 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Exposició pública d'un projecte d'actuació específica (Exp. X2023000469)
Exercici: 2023 Bop: 242-0 Edicte: 10844 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 242-0 Edicte: 10843 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 10/2023
Exercici: 2023 Bop: 223-0 Edicte: 9834 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 10/2023
Exercici: 2023 Bop: 223-0 Edicte: 9833 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació inicial del pressupost municipal per a l'exercici 2024