Edictes BOP

Exercici: 2023 Bop: 188-0 Edicte: 8118 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació definitiva del projecte d'obra de Restauració del Castell d'Esponellà, fase 2023
Exercici: 2023 Bop: 181-0 Edicte: 7820 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de subministrament d'aigua potable
Exercici: 2023 Bop: 174-0 Edicte: 7700 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 7 del pressupost de l'any 2023
Exercici: 2023 Bop: 154-0 Edicte: 6911 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació inicial deI Projecte de restauració del Castell d'Esponellà, fase 2023
Exercici: 2023 Bop: 144-0 Edicte: 6301 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 7/2023 del Pressupost 2023
Exercici: 2023 Bop: 130-0 Edicte: 5598 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació
Exercici: 2023 Bop: 129-0 Edicte: 5560 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Delegació de competències als regidors/res
Exercici: 2023 Bop: 129-0 Edicte: 5559 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Nomenament de tinents d'Alcaldia
Exercici: 2023 Bop: 100-0 Edicte: 4336 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de subministrament d'aigua potable d'Esponellà
Exercici: 2023 Bop: 99-0 Edicte: 4301 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2022