Nota informativa. Subvencions monuments

SUBVENCIÓ MONUMENTS per l’actuació “RESTAURACIÓ DEL CASTELL D’ESPONELLÀ” ANY 2023

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària del dia 20 de juny de 2023, va aprovar un ajut a l’Ajuntament d’Esponellà d’import 40.000,00 € per les obres de Restauració del Castell d’ESPONELLÀ (exp.núm.: 2023/3136).

Esponellà, 31 d’octubre de 2023