Situació geogràfica

Distàncies quilomètriques des d’Esponellà fins a:

Població    

Banyoles

Besalú

Girona

Olot

Barcelona

Tarragona

Lleida

Distància

9,6 Km

16,7 Km

27,2 Km

37,6 Km

126,5 Km

217,2 Km

260,8 Km