Salt de Martís

I és que si bé el primer tram del rec transcorre per la planada, una vegada arriba a Martís de Baix li cal guanyar el desnivell que el separa del Fluvià: una mica més de cent metres. De bon començament ho resol despenjant-se per la timba i formant el saltant Petit d’Espolla o Martís i el saltant Gros d’Espolla o Martís. Després el llit del rec, sempre de pedra i sovint recobert de concrecions calcàries, davalla més plàcidament. Algunes gorgues -gorga dels Gossos, gorga de les Anguiles…- retenen l’aigua quan el rec s’asseca. A l’arbreda d’en Colomer el rec d’Espolla descarrega discretament al Fluvià.