PUBLICITAT AJUDES DEL FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA A L’AJUNTAMENT D’ESPONELLÀ ANY 2020

  Amb el suport econòmic de l’àrea de Cooperació Municipal de la DIPUTACIÓ DE GIRONA, s’ha realitzat la despesa corrent de neteja viària del municipi i la d’enllumenat públic dels nuclis i veïnats del municipi, per import de 28.010,15€   Amb el suport econòmic de l’àrea de Cooperació Municipal de la DIPUTACIÓ DE GIRONA, s’ha […]

EXPOSICIÓ PÚBLICA PROJECTES

Pla director d’abastament d’aigua potable d’Esponellà/ Aprovació inicial del document d’acompanyament al plànol de delimitació d’Esponellà/ Plànols detallats: Plànol Esponellà/ Plànol Esponellà detall/ Plànol Martís detall/ Plànol Batllori Vilert detall/ Plànol V.Borrell detall/ Plànol V. les Anglades

1 4 5 6