NOU SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS PORTA A PORTA

Us informem que ja ha començat la campanya de preimplantació del nou sistema de recollida de residus del nostre municipi i comarca. A partir del 7 de març, es va repartir a tots els domicilis, una copia del BUTLLETÍ INFORMATIU que ha editat el Consell Comarcal del Pla de l’Estany sobre el nou sistema porta […]

EXPOSICIÓ PÚBLICA DELS DOCUMENTS D’APROV. INICIAL DE LA MODIF. NÚM. 9 DEL POUM D’ESPONELLÀ, PER LA INCORPORACIÓ DE LA XARXA ELÈCTRICA D’ALTA TENSIÓ EXISTENT NO CONTEMPLADA I PREVEURE LA IMPLANTACIÓ D’INSTAL·LACIONS D’INTERÈS PÚBLIC EN EL SÒL NO URBANITZABLE

Termini exposició pública del 28.03.2022 al 01.06.2022 A.I. MODIF. NÚM. 9 DEL POUM D’ESPONELLÀ MODIF. NÚM. 9 DEL POUM D’ESPONELLÀ: MEMÒRIA, NORMATIVA I PLÀNOLS ESTUDI AMBIENTAL ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍTICA INFORMES DE LES ADMINISTRACIONS

1 2 3 4 5 7