Junta de Govern Local

David Juan Garganta (ERC)

Alcalde. Àrea de Serveis Generals:

Governació, Protecció civil, Hisenda, Obres públiques, Urbanisme i Comunicació.

djuan@esponella.cat


Rosa Maria Quintana  (ERC)

1a Tinent d’alcalde. Àrea de Serveis a les persones:

Educació i civisme, Benestar Social, Gent gran i salut

rquintana@esponella.cat


Francesc Darnés Juncà (ERC)

2n Tinent d’alcalde. Àrea de Serveis Territorials:

Promoció econòmica, Agricultura, Medi rural i Via pública

fdarnes@esponella.cat


Jasmina Garcia Pizarro (ERC)

Portaveu del grup. Àrea de Serveis a les persones:

Participació, Joventut, Cultura i patrimoni, Festes i Medi Ambient

jgarcia@esponella.cat

  • Competències de la Junta de Govern Local
    • Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions.
    • Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis.